عبادی پور: امیدوارم نتایجی شایسته مردم ا
گپ و گفت کامران تفتی در بدرقه تنها تیم ا
مهدوی: دوست دارم والیبالم با یک خاطره خو
غفور: خوشحالی مردم ارزش این همه سختی را
ویدیو / اظهارات افشاردوست درباره لیست با
ویدیو – لیگ جهانی/ خلاصه دیدار لهس