برای هر رنگ چشم از چه سایه ای استفاده کنیم

همه ی رنگ چشم ها زیباست و اگر بدانیم که باچه رنگ هایی می توانیم جلوه ی بیشتری به چشم ها ببخشیم می توانیم آرایش صحیح و زیبایی داشته باشیم.

چشمان قهوه ای

از آنجایی که قهوه ای یک رنگ خنثی است، خانم های با چشم های قهوه ای می توانند از بسیاری از رنگ ها استفاده کنند. زمانی که بخواهید که گیرایی چشم ها بیشتر شود از رنگ های قهوه ای، طلایی یا توناژ بنفش استفاده کنند. اگر بخواهید که چشم ها روشن تر دیده شوند از توناژ سبز استفاده کنید.

سایه مناسب رنگ چشم

چشمان آبی

در چرخه ی رنگی ، رنگ هایی که متضاد هستند در کنار یکدیگر جذابیت زیادی ایجاد می کنند. برای آبی هم ، نارنجی رنگ متضادش است. سایه ی نارنجی رنگی نیست که برای همه زیبا شود بنابراین برای چشم های آبی از رنگ های توناژ نارنجی دار مانند برنزه و مرجانی ، مسی و طلایی زیبا می شود.

(چه رنگ هایی برای بلوندها مناسب است)

سایه مناسب رنگ چشم

چشمان سبز

برای چشم های سبز ترجیحا از رنگ های در خانواده زیر استفاده کنید :

سایه مناسب رنگ چشم

هم چنین چشم های سبز با رنگ های بنفش ، کبود و آلویی هم بسیار زیبا می شوند.

(چه رنگ روسری مناسب شما است)

سایه مناسب رنگ چشم