آن شب

استیون زیلیان و جیمز مارش کارگردانان سریال آن شب، هر دو جزو فیلمنامه نویسان و کارگردانان مشهور هالیوود هستند و در این سریال خواسته اند تا نگاهی انتقادی و جامعه شناسانه به مسئله نژاد و دستگاه قضایی کشور آمریکا بیاندازند. در قسمت پنجم سریال آن شب ناز که حالا تحت حمایت فردی است سلولی مجزا بدست آورده و برای انتقام در حمام کالوین را به شدت کتک می زند...

در حال مشاهده سریال ها.