فرار از عشق

پینکی و آلیاس بهم علاقه مند هستند و قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند. اما خانواده آنها مخالف هستند و از طرفی پدر پینکی قصد دارد یکی از همکارانش با دخترش ازدواج کند اما…

در حال مشاهده فیلم ها.